+421 917 300 011 Slovensky Français Deutsch English Español
VIETOR, s.r.o. - Expresná tuzemská a medzinárodná doprava
Naše záväzky k životnému prostrediu sa odrážajú vo všetkom, čo robíme, každý deň.

Spoločnosť VIETOR, s.r.o, sa zaväzuje minimalizovať vplyvy na životné prostredie. Snažíme sa, aby náš vozový park bol čo najkvalitnejší tým, že do svojho vozového parku zaraďujeme iba nové vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované len v autorizovaných servisoch, kde je v maximálnej možnej miere zabezpečená recyklácia všetkých použitých náhradných dielov a prevádzkových kvapalín.

Keďže na zníženie uhlíkovej stopy je dôležité plánovanie prepráv tak, aby vozidlá nejazdili neefektívnymi dlhými trasami alebo prázdne, spoločnosť VIETOR, s.r.o, znižuje dosah podnikania na životné prostredie vyšším využitím prepravných kapacít, modernizáciou flotily, prepravného vybavenia i priestorov, v ktorých pôsobí.

K prioritám environmentálnej politiky našej spoločnosti patrí:

  • dodržiavať predpisy, vyhlášky a požiadavky vyplývajúce z legislatívy v oblasti životného prostredia;
  • prispievať trvalo k čistote ovzdušia minimalizáciou splodín z automobilov, t. j. prevádzkovať vozidlá s klasifikáciou motorov EURO 6 a vyššie;
  • integrovať svoje podnikateľské ciele s environmentálnymi cieľmi na elimináciu negatívnych dosahov na životné prostredie;
  • minimalizovať objem odpadu jeho separáciou;
  • posudzovať a riešiť dosah svojich činností a produktov na životné prostredie a zavádzať preventívne opatrenia, ktoré bránia znečisťovaniu životného prostredia a podporujú jeho ochranu.
Všetky investičné rozhodnutia sú posudzované taktiež z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie.

Sme si vedomí, že aj napriek veľkej snahe spôsobuje naša činnosť záťaž pre životné prostredie. Uplatňovaním a dôsledným dodržiavaním princípov politiky životného prostredia sa snažíme napĺňať náš cieľ v tejto oblasti – čo najšetrnejšie zaobchádzať so životným prostredím a prírodnými zdrojmi.

Anketa: Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 55 %     Anketa nie, nie je to dôležité 45 %     
(počet zúčastnených: 9 543)