+421 917 300 011 Slovensky Français Deutsch English Español
Vietor.sk - Expresná tuzemská a medzinárodná doprava

História spoločnosti Vietor, s.r.o.

Spoločnosť Vietor, s.r.o., vznikla v máji 2004 registráciou v Obchodnom registri SR. Do svojej transformácie na právnický subjekt, v čase od augusta roku 2000 do mája 2004, pôsobila v oblasti medzinárodnej dopravy ako fyzická osoba Jakub Körner – Vietor.

Od začiatku činnosti v segmente dopravy si firma systematicky upevňovala svoju pozíciu na trhu a dynamicky sa rozvíjala. Manažment firmy vytvoril podmienky na konkurencieschopnú službu v náročných podmienkach európskej medzinárodnej dopravy. Od začiatkov typu jeden človek – jedno auto sa firma rozrástla do dnešnej podoby.

01.08.2000
Založenie firmy Jakub Körner – Vietor

04.08.2000
Okresný úrad v Liptovskom Mikuláši vydal Koncesnú listinu pre firmu Jakub Körner – Vietor na vykonávanie cestnej nákladnej dopravy

28.05.2004
Založenie firmy Vietor, s.r.o.

01.07.2004
Transformácia firmy Jakub Körner – Vietor na spoločnosť s ručením obmedzením Vietor, s.r.o.

09.09.2005
Úrad priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici zapísal pod číslom 211350 ochrannú známku VIETOR®

01.12.2005
Združenie ČESMAD Slovakia prijalo firmu Vietor, s.r.o., za svojho riadneho člena

31.12.2005
Ukončenie transformačného procesu výmazom fyzickej osoby Jakub Körner – Vietor zo živnostenského registra

27.04.2006
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky vydalo pre firmu Vietor, s.r.o., povolenie na vykonávanie medzinárodnej dopravy nad 3,5 tony

04.06.2007
Firma Vietor, s.r.o., úspešne zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001/EN ISO 9001:2000 v oblasti Medzinárodná cestná nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozíka

30.06.2014
Bol nám udelený prestížny certifikát FIATA Diploma in Freight Forwarding

11.01.2016
Spustenie novej nami vyvinutej zákazníckej aplikácie TransLog

06.04.2016
Medzinárodná únia cestnej dopravy IRU udelila Jakubovi Körnerovi ocenenie Top Road Transport Manager

01.01.2018
Zväz logistiky a zasielateľstva Slovenskej republiky prijal firmu Vietor, s.r.o., za svojho riadneho člena

16.11.2019
Firma disponuje dvadsiatimi nákladnými vozidlami a jedným prípojným vozidlom. Má v súčasnosti 22 vodičov a mesačne uskutoční viac ako 300 prepráv do/zo štátov Európy.


Anketa: Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 54 %     Anketa nie, nie je to dôležité 46 %     
(počet zúčastnených: 6 748)