+421 917 300 011 Slovensky English Français Deutsch Español
VIETOR, s.r.o. - Expresná medzinárodná doprava
Naše záväzky k životnému prostrediu sa odrážajú vo všetkom, čo robíme.

Spoločnosť VIETOR, s.r.o. sa zaväzuje minimalizovať vplyvy na životné prostredie. Ručíme za kvalitu nášho vozového parku tým, že do neho zaraďujeme iba nové vozidlá, ktoré sú pravidelne kontrolované výlučne v autorizovaných servisoch. Tie nám garantujú zabezpečenie recyklácie všetkých použitých náhradných dielov a prevádzkových kvapalín.

Na zníženie uhlíkovej stopy je dôležité precízne plánovanie prepráv tak, aby vozidlá nejazdili neefektívnymi dlhými trasami alebo prázdne. Spoločnosť VIETOR, s.r.o. znižuje dosah podnikania na životné prostredie premysleným využitím prepravných kapacít, modernizáciou flotily a prepravného vybavenia, ako aj priestorov, v ktorých pôsobí.

K prioritám environmentálnej politiky našej spoločnosti patrí:

  • dodržiavať predpisy, vyhlášky a požiadavky vyplývajúce z legislatívy v oblasti životného prostredia;
  • trvalo prispievať k čistote ovzdušia minimalizáciou splodín z automobilov, t. j. prevádzkovať vozidlá s klasifikáciou motorov EURO 6.0 a vyššie;
  • integrovať svoje podnikateľské ciele s environmentálnymi cieľmi na elimináciu negatívnych dosahov na životné prostredie;
  • minimalizovať objem odpadu jeho separáciou;
  • posudzovať a riešiť dosah svojich činností a produktov na životné prostredie a zavádzať preventívne opatrenia, ktoré bránia znečisťovaniu životného prostredia a podporujú jeho ochranu.
Všetky investičné rozhodnutia sú posudzované z hľadiska možných vplyvov na životné prostredie.

Elektrifikácia nezadržateľne preniká aj do oblasti nákladnej dopravy. Prechod na elektrické vozidlá sa blíži rýchlym tempom a prináša nové komplexné výzvy. V roku 2045 plánujeme byť CO2 neutrálni a do roku 2030 znížime emisie CO2 o 45%.

Sme si vedomí, že aj napriek veľkej snahe je naša činnosť záťažou pre životné prostredie. Uplatňovaním a dôsledným dodržiavaním princípov politiky životného prostredia sa snažíme napĺňať náš cieľ v tejto oblasti – čo najšetrnejšie zaobchádzať so životným prostredím a prírodnými zdrojmi.

V spolupráci s Centrom pre využite pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied sme sa zúčastnili International Electric Vehicle Symposium and Exhibition 2022 v Oslo, Nórsko

Anketa:

Sme rýchli a spoľahliví a vieme ponúknuť aj nižšiu cenu za služby. Takmer vždy je to však kombinácia dvoch z týchto troch možností. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, čo je pre vás dôležité.
Anketa Rýchlosť a spoľahlivosť (cena nie je podstatná) 35 %
Anketa Rýchlosť a cena (spoľahlivosť nie je podstatná) 34 %
Anketa Cena a spoľahlivosť (rýchlosť nie je podstatná) 31 %
(počet zúčastnených: 3 143)

Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 55 %
Anketa nie, nie je to dôležité 45 %
(počet zúčastnených: 11 378)