+421 917 300 011 Slovensky English Français Deutsch Español
VIETOR, s.r.o. - Expresná medzinárodná doprava
Poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu (CMR) ktoré má naša spoločnosť uzavreté kryje okrem iného aj:

 • Poškodenie, stratu, zničenie zásielky,
 • Krádež zásielky,
 • Lúpež,
 • Prekročenie dodacej lehoty (do výšky prepravného),
 • Preskladnenie, medziskladovanie, Dočasné uskladnenie v rámci transportu,
 • Hrubá nedbanlivosť podľa Dohovoru CMR (Art. 29-2)
 • Nakladanie, vykladanie prepravovaného tovaru (musí byť súčasťou objednávky),
 • Trajektové riziko
 • Poistné krytie colnej zodpovednosti

Výluky z poistenia:

 • Nároky na náhradu škody vyplývajúce z titulov čl. 24 a 26 CMR a dohôd uzavretých v tejto súvislosti bez konzultácie so spoločnosťou FIALA, ako aj nároky na náhradu škody v súvislosti s dopravou podľa čl. 23 (4) CMR;
 • Škody spôsobené prítomnosťou alebo vplyvom jadrovej energie a žiariaceho materiálu;
 • Škody vyplývajúce z prekročenia technicky prípustnej nosnosti vozidla;
 • Škody spôsobené sabotážou, vojnou alebo vojne podobnými udalosťami, teroristickými útokmi, zásahmi vyššej moci, vojnou gangov, vnútornými nepokojmi, rabovaním, štrajkom alebo výlukou;
 • Ak podľa okolností mohla škoda vzniknúť v dôsledku niektorého z nebezpečenstiev uvedených v bodoch 4.3 až 4.5, predpokladá sa, že vznikla v dôsledku niektorého z týchto nebezpečenstiev.
 • Škody vyplývajúce z prekročenia dohodnutých dodacích lehôt, ktoré objektívne nie sú primerané, a preto ich nemožno dodržať;
 • Zodpovednosť v rámci dopravy karnetom TIR;
 • Preprava drahých kovov (nemincových alebo mincových, spracovaných alebo nespracovaných), šperkov, drahých kameňov, peňazí, cenných papierov akéhokoľvek druhu, ako aj dokumentov, listín, plánov a iných záznamov osobitnej hodnoty;
 • Preprava umeleckých diel, obrazov, sôch alebo predmetov zvláštnej hodnoty;
 • Preprava cigariet a cigár;
 • Preprava vecí pri sťahovaní;
 • Ujma na zdraví
 • Škoda, strata, náklady spôsobené informačnými technológiami a kybernetickými rizikami

Anketa:

Sme rýchli a spoľahliví a vieme ponúknuť aj nižšiu cenu za služby. Takmer vždy je to však kombinácia dvoch z týchto troch možností. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, čo je pre vás dôležité.
Anketa Rýchlosť a spoľahlivosť (cena nie je podstatná) 36 %
Anketa Rýchlosť a cena (spoľahlivosť nie je podstatná) 33 %
Anketa Cena a spoľahlivosť (rýchlosť nie je podstatná) 31 %
(počet zúčastnených: 2 933)

Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 55 %
Anketa nie, nie je to dôležité 45 %
(počet zúčastnených: 11 203)