+421 917 300 011 Slovensky English Français Deutsch Español
VIETOR, s.r.o. - Expresná medzinárodná doprava

Motto:

Spokojný zákazník je zárukou prosperity firmy.
Prosperujúca firma je zárukou spokojnosti pracovníkov.
Spokojný a aktívny pracovník je zárukou spokojnosti zákazníkov.

Vízia:

Poskytovať čo najširšiemu okruhu zákazníkov vysoko profesionálne, odborné a spoľahlivé produkty v oblasti „Medzinárodná, cestná, nákladná doprava vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t, vrátane prípojného vozíka“ a zároveň zabezpečovať sociálne istoty pracovníkom firmy a ich rodín.

Politika kvality:

Sledovať nové trendy a napredovať spolu s dynamicky sa rozvíjajúcim trhom tak, aby naša spoločnosť bola vždy schopná splniť očakávania zákazníka na kvalitu, služby a dodávky.

Zisťovať potreby zákazníkov prostredníctvom komunikácie s nimi a pružným reagovaním na ich požiadavky odlíšiť sa od konkurencie a udržať si ich dôveru.

Dokumentovaním postupov pre všetky činnosti realizované v spoločnosti a vedením záznamov o nekvalite a nákladoch s tým spojených, dosahovať sústavné zlepšovanie riadenia spoločnosti.

Vytvárať pre svojich zamestnancov motivačné prostredie a spravodlivým odmeňovaním motivovať všetkých pracovníkov podávať bezchybný pracovný výkon pri uspokojovaní požiadaviek zákazníkov.

Vyčlenením potrebných zdrojov na vhodné školiace a vzdelávacie programy sústavne zvyšovať profesionálny rast zamestnancov spoločnosti.

Vytvárať podmienky a vyčleňovať zdroje na kvalitu realizácie diela a obnovovať materiálne vybavenie firmy potrebné k realizácii prijatých zákaziek.

Stavať na vybudovanej sieti zákazníkov a dodávateľov a snažiť sa udržiavať dlhodobé korektné a obojstranne výhodné vzťahy založené na vzájomnej dôvere.

Vytvárať podmienky pre správne fungovanie systému manažérstva kvality vybudovaného podľa normy ISO 9001:2015 a pravidelne posudzovať jeho efektívnosť a neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať SMK.

Anketa:

Sme rýchli a spoľahliví a vieme ponúknuť aj nižšiu cenu za služby. Takmer vždy je to však kombinácia dvoch z týchto troch možností. Budeme radi, ak sa s nami podelíte o to, čo je pre vás dôležité.
Anketa Rýchlosť a spoľahlivosť (cena nie je podstatná) 36 %
Anketa Rýchlosť a cena (spoľahlivosť nie je podstatná) 33 %
Anketa Cena a spoľahlivosť (rýchlosť nie je podstatná) 31 %
(počet zúčastnených: 2 933)

Je pre Vás, ako nášho zákazníka, podstatné, že využívame vozidlá značky Mercedes Sprinter?
Anketa áno, je to podstatné 55 %
Anketa nie, nie je to dôležité 45 %
(počet zúčastnených: 11 202)